نام سیدسعید موسوی
تلفن 024-33460567
تلفن همراه 09122416426
آدرس زنجان -سعدی وسط روبروی بیمارستان ارتش ساختمان سعید طبقه 3واحد9
پست الکترونیکی Seyed.saeid-Mousavi@yahoo.com
صفحه ی وب
توضیحات