اطلاعیه آخرین مهلت جهت مهر وامضای دفترچه وکالت98 پنجشنبه 12 دی 1398

اطلاعیه آخرین مهلت جهت مهر وامضای دفترچه وکالت98 ادامه ...

اطلاعیه تکمیل اطلاعات درسامانه وکالت98 شنبه 30 آذر 1398

اطلاعیه تکمیل اطلاعات درسامانه وکالت98 ادامه ...

اطلاعیه جهت مهر وامضای دفترچه وکالت98 چهارشنبه 27 آذر 1398

اطلاعیه جهت مهر وامضای دفترچه وکالت98 ادامه ...

اطلاعیه مهم تمدید دفترچه های وکالت98 سه شنبه 26 آذر 1398

اطلاعیه مهم تمدید دفترچه های وکالت98 ادامه ...

اطلاعیه شماره سه تمدید دفترچه های وکالت98 یکشنبه 17 آذر 1398

اطلاعیه شماره سه تمدید دفترچه های وکالت98 ادامه ...

لیست همکاران محترم مرکز وکلای قوه قضائیه استان زنجان جهت انجام موضوع معاضدت در دفاتر خدمات الکترونیکی98 سه شنبه 12 آذر 1398

لیست همکاران محترم مرکز وکلای قوه قضائیه استان زنجان جهت انجام موضوع معاضدت در دفاتر خدمات الکترونیکی98 ادامه ...

اطلاعیه شماره دو تمدید دفترچه های وکالت98 دوشنبه 11 آذر 1398

اطلاعیه شماره دو تمدید دفترچه های وکالت98 ادامه ...

اطلاعیه اولیه تمدید دفترچه های وکالت98 شنبه 9 آذر 1398

اطلاعیه اولیه تمدید دفترچه های وکالت98 ادامه ...

همایش( نقش ملی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در دادرسی عادلانه) 98/8/19 سه شنبه 21 آبان 1398

همایش( نقش ملی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در دادرسی عادلانه)19/8/98 ادامه ...

برگزاری همايش "تبيين نقش وکلا و کارشناسان رسمي در دادرسي عادلانه " پنجشنبه 16 آبان 1398

برگزاری همايش "تبيين نقش وکلا و کارشناسان رسمي در دادرسي عادلانه " ادامه ...

12345678910...