نام ناصر خلجي كره شالي
تلفن
تلفن همراه 09127411722
آدرس خدابنده خيابان تختی روبروی شورای حل اختلاف
پست الکترونیکی
صفحه ی وب
توضیحات