نام جعفر سعيدي بهروز
تلفن 024-33453086
تلفن همراه 09123418607
آدرس كوچه مشكي 4راه سوم شمالي ساختمان علي پلاك9
پست الکترونیکی
صفحه ی وب
توضیحات