نام خدايار حيدري
تلفن 02413233604
تلفن همراه 09123416141
آدرس خيابان زينبيه ساختمان هشت بهشت طبقه3 واحد306
پست الکترونیکی
صفحه ی وب
توضیحات