نام محمد باقر حيدري
تلفن 024-33365750
تلفن همراه 09126410752
آدرس زنجان خ جاویدنبش مسجد غریبیهساختمان شبنم18طبقه1 واحد2
پست الکترونیکی m.heydari @vokalazanjan.ir
صفحه ی وب
توضیحات