نام سعید نوروزی
تلفن
تلفن همراه 09196954360
آدرس خ خلیل طهماسبی روبروی اداره فرهنگ پ 125
پست الکترونیکی
صفحه ی وب
توضیحات