نام علي شاه محمدي
تلفن 02413264291
تلفن همراه 09122427022
آدرس زنجان چهارراه اميركبير ساختمان فومنات طبقه 2واحد101
پست الکترونیکی ali.shahmohamadi @vokalazanjan.ir
صفحه ی وب
توضیحات