نام خسرو قاسمي
تلفن 02424227790
تلفن همراه 09126418052
آدرس خدابنده ميدان بسيج بالاتر از دادگستري
پست الکترونیکی
صفحه ی وب
توضیحات