نام مالک ذوالقدر
تلفن
تلفن همراه 09122425461
آدرس خدابنده-خیابان تختی جنب مجتمع شورای حل اختلاف
پست الکترونیکی maiek.zolgaer@yahoo.com
صفحه ی وب
توضیحات