نام علي كاظمي
تلفن 02423722195
تلفن همراه 09127439686
آدرس ايجرود زرين آباد خيابان امام جنب ايستگاه اتوبوس
پست الکترونیکی Alikazemi2g@yahoo.com
صفحه ی وب
توضیحات