نام سيدمهدي رضوي
تلفن 02433474247
تلفن همراه 09124415081
آدرس سعدی شمالی کوچه ابوالفضل محمدی زنجانی خیابان سرباز پلاک 151 طبقه 1
پست الکترونیکی Mehdirazavi33@yahoo.com
صفحه ی وب
توضیحات