نام حميد محبي
تلفن 02413234123
تلفن همراه 09124624003
آدرس زنجان- اعتمادیه خ نهم شهید فرشاد عباسی قطعه 57 س رادمان ط 1 واحد7
پست الکترونیکی hamid.mohebi @vokalazanjan.ir
صفحه ی وب
توضیحات