نام علی باقری چیزه
تلفن 0241-3229693
تلفن همراه 09122410494
آدرس زنجان چهارراه اميركبير ساختمان اميركبير ط2 واحد207
پست الکترونیکی Bagheri@vokalazanjan.ir
صفحه ی وب
توضیحات