نام عبدالحمید تفویضی
تلفن 024-33458719
تلفن همراه 09122411769
آدرس زنجان كوچه مشكي چهارراه اول نبش8متري پنجم پ144 طبقه همكف
پست الکترونیکی Tafvizi@vokalazanjan.ir
صفحه ی وب
توضیحات