نام مهناز اسدي
تلفن 024-33361116
تلفن همراه 09128420179
آدرس سبزه ميدان خ طالقاني ساختمان پزشكان طبقه2 واحد18
پست الکترونیکی m.asadi @vokalazanjan.ir
صفحه ی وب
توضیحات