نام قدرت اله پرنلو
تلفن 02424228242
تلفن همراه 09123616693
آدرس خدابنده خ امام بالاتر از دادگستري
پست الکترونیکی
صفحه ی وب
توضیحات