نام عباس عمرانی
تلفن 024-33556633
تلفن همراه 09126412014
آدرس زنجان سعدي شمالي ساختمان ستاره شهر واحد5
پست الکترونیکی Omrani@vokalazanjan.ir
صفحه ی وب
توضیحات