نام معصومه پور تقي
تلفن 024-3363538
تلفن همراه 09196761305
آدرس سبزميدان خيابان طالقاني ساختمان پزشكان طبقه 2 واحد 18
پست الکترونیکی portaghi@vokalazanjan.ir
صفحه ی وب
توضیحات