نام حسن نظری
تلفن 0241-3235652
تلفن همراه 09123413221
آدرس زنجان ميدان انقلاب ساختمان پاستور واحد404
پست الکترونیکی Nazari@vokalazanjan.ir
صفحه ی وب
توضیحات