انتخاب شهرستان مورد نظر

وکلا با پایه وکالت یک

نام سارا اصانلو
تلفن 4226484    09125425990
آدرس خ امام میدان بسیج بالاتر از دادگستری

نام لیلا بشیری
تلفن 34226606    09120795080
آدرس خدابنده-خ امام میدان بسیج بالاتر از دادگستری طبقه دوم

نام مجيد بيگدلي
تلفن 02424230078    09198437412
آدرس خدابنده خيابان تختي جنب دادگستري سابق پلاك518

نام قدرت اله پرنلو
تلفن 02424228242    09123616693
آدرس خدابنده خ امام بالاتر از دادگستري

نام ناصر خلجي كره شالي
تلفن    09127411722
آدرس خدابنده خيابان تختی روبروی شورای حل اختلاف

نام منیژه دشتکی
تلفن 4221258    09125421696
آدرس خدابنده-خ تختی جنب شورای حل اختلاف

نام مالک ذوالقدر
تلفن    09122425461
آدرس خدابنده-خیابان تختی جنب مجتمع شورای حل اختلاف

نام حسن سلیمانی مهر
تلفن 0242-4221688    09121424131
آدرس خدابنده روبروی دادگستری سابق

نام سعید شهیدی
تلفن 024-34221665    09122422879
آدرس خدابنده-خ امام روبروي شبکه بهداشت ودرمان خدابنده

نام خسرو قاسمي
تلفن 02424227790    09126418052
آدرس خدابنده ميدان بسيج بالاتر از دادگستري

نام مهدی لطفی
تلفن 34220990    09127440346
آدرس خدابنده خ تختی جنب شورای حل اختلاف

نام صغري محمدي
تلفن 02424230060    09194667981
آدرس خدابنده خيابان تختي پايين تر از دادگستري سابق

نام نبی اله محمدی
تلفن 34225880    09125416476
آدرس خدابنده میدان بسیج بالاتر ازساختمان دادگستری پ 22

نام حميد رضا مظفري
تلفن 024-34230078    09125117971
آدرس خدابنده- خيابان تختي جنب شوراي حل اختلاف پلاك 518

نام حمید نصرالهی
تلفن 0242-4227040    09121593543
آدرس خدابنده خ تختي جنب شوراي حل اختلاف پلاک 256

وکلا با پایه وکالت دو